Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Friesland

Over Sterk Techniekonderwijs

Onderwijs en bedrijfsleven uit de regio Noordoost-Friesland werken samen in het project Sterk Techniekonderwijs.
Het gemeenschappelijke doel is om jongeren enthousiast te maken voor techniek en om onderwijs & bedrijfsleven beter op elkaar aan te laten sluiten.

Niet alleen nieuwe werknemers in de techniek zijn nu en in de toekomst hard nodig, maar ook medewerkers in het technisch onderwijs. Met elkaar geven we een impuls aan het technisch onderwijs en aan de toekomst van techniek in de regio.

 

Meer weten?

 

Maatwerkroute naar mooie baan in Noordoost-Friesland

Het is een fraai praktisch resultaat. Met een brede glimlach haalt Fred Hoekstra een boekje over de basisbeginselen installatie- en elektrotechniek tevoorschijn. ,,Er is geen enkele regio en niet één school die dit heeft. Maar wij hebben ’m wel”, glundert de coördinator vernieuwd technisch onderwijs. ,,En er staan nog heel veel andere mooie dingen op stapel. Allemaal maatwerk, in het belang van - vooral - de kinderen, de bedrijven én de regio Noord-Friesland.”

Op bevlogen wijze en weloverwogen doet Hoekstra z’n verhaal over de drie hoofditems van de ontwikkellijn ‘Vernieuwd technisch vmbo’ binnen het project Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Friesland (STO-NOF). ,,We gaan bezig met de keuzevakken, het bieden van attractief onderwijs en het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen”, somt hij vlotjes de verschillende onderdelen op.

Hoekstra, die (weer) een paar dagen in de week voor de klas staat, voelt zich als coördinator vernieuwd technisch onderwijs prima op z’n plek. ,,Het viel allemaal mooi in elkaar, deze uitdaging.” Zelf is hij inmiddels twintig jaar actief op het Dockinga College in Dokkum. Op deze school vervulde de van oorsprong docent elektrotechniek diverse functies. Door alle ervaring - onder andere als decaan, teamleider en ook als docent metaaltechniek - weet hij ondertussen wat nodig is voor een goede wisselwerking tussen het onderwijsveld en het bedrijfsleven.

Met het ‘compacte boekje’ over installatie- en elektrotechniek, dat het Dockinga College  in overleg met het Lauwers College Kollum ontwikkelde, gaf de werkgroep invulling aan de meest praktische basisbeginselen van dit keuzevak. ,,Het was een veel te omvangrijke module”, aldus Hoekstra over het beschikbare (landelijke) materiaal. Het nieuwe boekje is bestemd voor vmbo-basis/kaderleerlingen die niet in het profiel PIE (Produceren, Installeren en Energie) zitten. ,,Wanneer je timmerman bent en bij een klein bedrijf werkt, moet je wel eens een stopcontact aanleggen”, schetst hij de handigheid van het document voor het keuzevak.

In eerste instantie was het de bedoeling om binnen STO-NOF allemaal nieuwe keuzevakken te ontwikkelen. ,,Maar het arsenaal aan keuzevakken in het vmbo is heel erg groot. Dus hebben we ons accent verlegd naar het oppakken van bestaande keuzevakken die landelijk worden aangeboden en deze te vormen naar wat de regio vraagt”, vertelt Hoekstra over de gewijzigde koers.

Vanuit het regio-oogpunt worden er binnenkort rond de keuzevakken met de direct betrokkenen inspiratiesessies gehouden. Dat gebeurt - heel bewust - in drie aparte gedeelten: voor de bouw, voor de installatie- en elektrosector en voor de metaal. ,,We willen het kleinschalig en simpel houden en willen ook de juiste personen en partijen aan tafel hebben.” Dat betekent dat in de bijeenkomsten vakdocenten en branche gerelateerde bedrijven zullen aanschuiven. ,,De keuzevakken willen we écht toespitsen op wat de regio vraagt. We willen geen vakken aanbieden waar niemand iets aan heeft.”

De inspiratiesessies moeten een permanent karakter met een olievlekwerking krijgen. ,,Het gaat om de lange termijn en we proberen vaste samenwerkingsovereenkomsten op te zetten. Dat kan door met de bedrijven in de scholen te komen en met de scholen in de bedrijven. We willen er voor zorgen dat de leerlingen uiteindelijk in deze regio blijven om de bedrijven in de toekomst van personeel te voorzien.”

Vaste, jaarlijks terugkerende onderdelen moeten er eveneens komen bij het aantrekkelijker maken van de lessen voor de leerlingen, vindt Hoekstra. ,,Attractief onderwijs heeft ook te maken met workshops en excursies.” Op het Lauwers College vindt regelmatig buitenschools leren bij bedrijven en organisaties plaats. Hierbij maken leerlingen gebruik van de (moderne) faciliteiten van deze bedrijven. Het is voor de leerlingen een groot succes.

Door de coronapandemie kon er lange tijd geen of amper uitvoering aan de plannen worden gegeven. ,,Maar nu moéten we de uitwisselingen met de bedrijven of een brancheorganisatie oppakken en meerjarige planningen gaan maken. We willen de leerlingen graag laten zien wat de leuke kanten van Noordoost-Friesland zijn om in deze regio aan de slag te gaan. Ze fietsen door de stad en de dorpen en zien een bedrijf alleen van de buitenkant. Wat zich er achter het hek afspeelt, daar hebben ze vaak geen weet van.”

Rond de derde pijler van vernieuwd technisch onderwijs - het creëren van doorgaande leerlijnen - zijn ondertussen ook al de nodige stappen gezet. In de afgelopen periode zijn er kleine groepjes leerlingen naar Friese Poort in Leeuwarden geweest om mee te draaien op deze mbo-opleiding. ,,Onze ervaring is dat basis/kader-leerlingen van het vmbo uit Noordoost-Friesland regelmatig een hele stap terug moeten doen wanneer ze op het mbo komen. Soms heeft dat er misschien wel voor gezorgd dat leerlingen uiteindelijk zijn afgehaakt of daardoor heel erg gedemotiveerd raakten.”

Voor een betere afstemming gingen de eerste vierdeklassers in december naar Friese Poort om daar aan te sluiten bij het lesprogramma. Het is de bedoeling dat komend cursusjaar meteen na de schoolstart opnieuw leerlingen naar Friese Poort gaan. ,,Dat willen we ook met het Lauwers College gaan doen. De kinderen die ernaar toe gaan, krijgen inzicht in de mbo-opleiding die ze willen gaan volgen. Het helpt hen in het maken van keuzes.”

De bezoekjes leveren de docenten van Friese Poort eveneens waardevolle informatie op. ,,Wanneer een leerling in het nieuwe jaar op het mbo komt, dan weten de docenten wie geweest is en wat hij of zij al heeft gemaakt. Daar kunnen ze dan mooi op voortborduren.”

Over doorgaande (leer)lijnen gesproken, wellicht is het ook een idee om mbo-leerlingen stage op hetzelfde adres te laten lopen als waar ze als vmbo’er zijn geweest, zo filosofeert Hoekstra. ,,En dat de stageplek later de werkgever wordt. Dan ga je leerlingen écht binden. Er is in Noordoost-Friesland heel veel werkgelegenheid die onvoldoende bekend is bij ouders en leerlingen. We hopen op een lange-termijn-succesformule en dat de kinderen uiteindelijk een mooie baan in de regio krijgen.”

Meer weten?

Lees meer informatie over het project Vernieuwd technisch vmbo 
Vrijblijvend contact opnemen mag ook! | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Volg ons ook online!

 



Nieuwsgierig geworden?

Wil je meer informatie of een bijdrage leveren aan Sterk Techniekonderwijs? Wij komen graag in contact!
Stuur een e-mail via het contactformulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

 


 

Aanmelden nieuwsbrief

 

Samenwerkingspartners