Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Friesland

Over Sterk Techniekonderwijs

Onderwijs en bedrijfsleven uit de regio Noordoost-Friesland werken samen in het project Sterk Techniekonderwijs.
Het gemeenschappelijke doel is om jongeren enthousiast te maken voor techniek en om onderwijs & bedrijfsleven beter op elkaar aan te laten sluiten.

Niet alleen nieuwe werknemers in de techniek zijn nu en in de toekomst hard nodig, maar ook medewerkers in het technisch onderwijs. Met elkaar geven we een impuls aan het technisch onderwijs en aan de toekomst van techniek in de regio.

 

Meer weten?

 

Leerlingen van de hoogste groepen van basisschool De Wrâldwizer in Oosternijkerk hebben de afgelopen week volop kennisgemaakt met techniek. Met diverse bedrijfsbezoeken en tal van workshops kregen de scholieren een kijkje in de wereld van de diverse branches.

De bouw, metaal, installatietechniek, groen en infra; van alles passeerde de revue. Technische toepassingen in bijvoorbeeld de zorgsector en het ziekenhuiswezen kwamen eveneens aan de orde. Daarnaast gingen de leerlingen rond het gloednieuwe schoolgebouw onder meer ook nog schatzoeken met een gps-systeem. ,,Dit is mooi spul”, glunderde een knaap over de apparatuur.

De rondleidingen en de maakopdrachten bij de lokale ondernemingen zorgden eveneens voor de nodige stralende gezichten. De kinderen vinden het wel leuk om met de handen bezig te zijn, zo viel op De Wrâldwizer te beluisteren. ,,Techniek leeft in deze regio.”

Het project ‘Aandacht voor Techniek’ waarmee de circa zestig leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Wrâldwizer aan de slag gingen, is een onderdeel van Sterk Techniekonderwijs in Noordoost-Friesland (STO-NOF). ,,We proberen jonge mensen te interesseren voor het vak techniek”, aldus André Beeksma van de brancheorganisaties bouw, infra en groen. ,,Ook willen we de kinderen een toekomst geven hier in Noordoost-Friesland.”

Bij de techniekweek in Oosternijkerk - een pilot, in samenwerking met ondernemersvereniging OCO - gingen de scholieren op meerdere dagen in kleine groepjes bij de bedrijven langs. Op hetzelfde moment volgden de andere kinderen op school een programma met onder meer gastlessen en workshops. Hieraan verleenden de organisaties OpleidingsBedrijf Metaal (OBM), Samen FIKS (infra en groen), Bouwen aan de Bouw en Wij Techniek (technische installatiebranche) hun medewerking.

De bedrijven waar de leerlingen op bezoek gingen, waren bouwbedrijf Holwerda, Faber Installatietechniek, Weidenaar Zonne-energie, stucadoors- en afbouwbedrijf De Alde Stjelp, Multi Tech Service - alle gevestigd in Oosternijkerk - en Nutma Schilders Metslawier. De ondernemingen vonden het fijn om ‘de medewerkers van morgen’ over de vloer te krijgen. ,,Ze zijn enthousiast bezig en zijn trots op wat ze maken”, luidde een van de reacties.

Nieuw personeel is zeer welkom; er is een grote behoefte aan medewerkers in de technische beroepen. Met het project ‘Aandacht voor Techniek’ willen de brancheorganisaties ook een verbinding maken tussen de bedrijven en het onderwijs. ,,We brengen de techniek in school en de school bij de techniek”, geeft Beeksma aan.

Het is de bedoeling om het project komend schooljaar uit te rollen naar meerdere scholen in de regio Noordoost-Friesland. Het streven is om dan zeshonderd kinderen mee te laten doen, blikt Beeksma vooruit naar de korte(re) termijn. ,,Uiteindelijk willen we het op alle basisscholen in de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel en Achtkarspelen hebben.” Betrokkenheid van de lokale ondernemersverenigingen is daarbij van groot belang, aldus Beeksma. ,,Daarmee krijg je een borging voor de toekomst. Er moet een basis zijn.”

 

 

Volg ons ook online!

 



Nieuwsgierig geworden?

Wilt u meer informatie of een bijdrage leveren aan Sterk Techniekonderwijs? Wij komen graag in contact!
Stuur een e-mail via het contactformulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 


 

Aanmelden nieuwsbrief

 

Samenwerkingspartners