Verbindingen zoeken en bruggen bouwen tussen werelden die elkaar broodnodig hebben. Dat is een van de doelstellingen van het project Sterk Techniekonderwijs in Noordoost-Friesland. Naast de samenwerking tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt is STO-NOF - zoals de expeditie kortweg wordt genoemd - er met naam op gericht om jongeren beter voor te bereiden op het bedrijfsleven. ,,Er is een goede match nodig.”

STO-NOF moet het onderwijs in de regio van een flinke impuls voorzien. weer dienen te worden gemaakt voor de technische sector die in allerhande branches mooie kansen en geboden biedt leerlingen. In de afgelopen decennia was het animo voor de technische profielen niet om over naar huis te schrijven. Integendeel. Een gebrek aan arbeidskrachten is een gebrek aan arbeidskrachten. ,,Bedrijven zitten te springen om goed opgeleid personeel”, weet projectleider Kees Parent van Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Friesland.

Parent is een ervaringsdeskundige wanneer het gaat om het bij elkaar brengen van diverse partijen. In het Zeeuwse Middelharnis was hij projectleider bij de bouw van een Beroepscampus met twee middelbare scholen, het mbo, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid. Leerlingen en studenten worden opgeleid tot vakmensen waarmee ze klaargestoomd worden voor een baan bij bedrijven in de buurt.

Wisselwerking onderwijs en bedrijven

Voor Noordoost-Friesland is de toekomstige zaak om de opgeleide studenten te behouden voor de regio, stelt Parent. De praktijk van vandaagde-dag is anders; na het afronden van de studie en het afronden van het diploma trekken veel leerlingen naar ouderen. ,,Deze uitstroom is in combinatie met de krimp voor de technische sectoren”, aldus Parent. ,,Het bedrijfsleven heeft goed opgeleid personeel nodig. Maar de doorstroom naar bedrijven uit de regio is niet altijd vanzelfsprekend.” Een goede wisselwerking tussen het onderwijsveld en de ondernemers moet ervoor zorgen dat het arbeidspotentieel zeker in de regio NoordoostFriesland blijft.Het bedrijfsleven wil dat ook bereid zijn om flink te ontwikkelen in het dichten van het gat met het onderwijs, weet de ouder. gemaakt is het volgens de projectleider nodig om structuren aan te brengen. ,,Op dit moment komen dingen nog vaak op basis van toevalligheid tot stand. Dat moet beter. Vraag en aanbod moeten structureel bij elkaar worden gebracht.”

Om dat te organiseren, komt er een centraal punt en het bedrijfsleven hun behoeften, en verlangens aan kunnen maken. ,,Mensen uit het bedrijfsleven moeten hun ervaring tonen op school en wanneer er een nieuwe machine bij een wordt onderneming speelt, waarbij ook leerlingen aanwezig zijn”, geeft Parent als voorbeelden van de constructie bewegingen. Techniek is bij uitstek praktijkgericht. Leerlingen moeten de materialen kunnen voelen en voelen. Bij elkaar over de vloer is essentieel, zo ouder. ,,Partijen moéten zien en weten wat er bij de ander gebeurt. Dat is de kern van de verbinding.”

Het project Sterk Techniekonderwijs te Noordoost-Friesland ging officieel begin 2020 van start. Bij STO-NOF is een groot deel van het onderwijsveld van Noordoost-Friesland betrokken. Dat bevat de middelbare scholen Piter Jelles, Dockinga College, Lauwers College, PRO Dokkum en Nordwin College en de basisonderwijskoepels samen optrekken om techniek onder de aandacht van de kinderen te brengen. Met ROC's wordt om een ​​doorgaande leerlijn vmbo-mbo te creëren.

Geen vliegende start

Door de coronapandemie viel de start van het project behoorlijk in het water. ,,Daar hebben we echt de laatste van gehad”, aldus Parent. Zo ging onder meer een inspiratiesessie om de eerste kruisbestuivingen op gang te brengen niet door en was het lastig om leerlingen uitstapjes naar bedrijven te laten maken. Op andere vlakken konden wel stappen worden gezet, zoals in het samenwerkingsproces tussen de scholen. ,,Samenwerking tussen scholen is niet vanzelfsprekend”, aldus Parent. ,,Maar we moeten het wel samen doen. Dat geldt ook voor het bedrijfsleven. Net als ondernemingen zijn vaak intern gericht. De ambitieus en de individuele schoolbelangen stroken niet altijd. De bereidheid om het algemeen belang te dienen is gelukkig groot. Wij werken er in verbeterd naar toe.”

Het project Sterk Techniekonderwijs in Noordoost-Friesland omvat een vijftal speerpunten. Eén daarvan is het overdragen van kennis, technische oefeningen en vaardigheden door mensen uit de praktijk aan leerlingen en studenten. Daarbij is Ouder van hybride docenten. ,,Het is een van de grootste hoe we dat moeten organiseren.” Het invoeren van docenten in het bedrijfsleven genieten van de voorkeur van de projectleider. ,,Voor het onderwijs is dat handig te regelen dan andersom.”

In de periode Parent - hij is ondernemer en heeft een onderwijsachtergrond (algemdirecteur) - nu aan de slag is met STO-NOF, is hem opgevallen dat er bij de situatie sprake is van een enorme bevlogenheid. ,,Dat verleden in de regio. Iedereen wil ervoor gaan.” Door allerhande ontwikkelingen is techniek in de afgelopen jaren in het gedrang gekomen en heeft het niet de plek gekregen die het verdient, vindt Parent. In de maatschappij sterk de ontwikkeling en gelegd op het toepassen van kennis informatie, weet de wordt projectleider. ,,Techniek ontstaat in het onderwijs naar de achtergrond verdwenen.”

Techniekonderwijs op de kaart zetten

Het vakonderwijs moet weer als iets moois worden neergezet, stelt Parent. De projectleider van STO-NOF heeft zelf net een stevige verbouwing van z'n huis achter de rug. Vol bewondering aanschouwde hij de verrichtingen van de vaklieden. ,,Wat die gasten allemaal kunnen is geweldig. Je mag er trots op zijn wanneer je die vaardigheden hebt. Ik zou graag willen dat kinderen doen waar ze talent voor hebben en hun hart volgen. Als je techniek leuk vindt, ga ervoor!”

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u meer informatie of een bijdrage leveren aan Sterk Techniekonderwijs? Wij komen graag in contact!

Contact

Volg ons ook online!