Bouwen aan goede verbindingen tussen onderwijs en bedrijfsleven

Vraag en aanbod beter stroomlijnen. Stapsgewijs is Mieke IJedema bezig met het bij elkaar brengen van het onderwijsveld en het bedrijfsleven. De samenwerking kan hele mooie én zeer waardevolle resultaten opleveren, is de overtuiging van IJedema. Dat is ook een must, zo stelt ze. ,,Het is een diepte-investering. Beide partijen hebben elkaar hard nodig.”

In het komend jaar wordt concreet via een tweetal sporen de verbinding gezocht, zo vertelt IJedema over de ontwikkelingen. Mieke IJedema is binnen het project Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Friesland (STO-NOF) coördinator van de ontwikkellijn ‘Samenwerking met bedrijven’. De ontdekkerskisten en het nieuwe vak Technologie & Toepassing (T&T) moeten in de regio mede zorgdragen voor koppelingen tussen de scholen enerzijds en de ondernemingen en de instellingen anderzijds.

Ondernemers en scholen hebben vorige week in Dokkum een volgende stap gezet op weg naar sterk techniekonderwijs in de regio Noordoost-Friesland. Bouw- en innovatiecampus Bowinn vormde het decor van een bijeenkomst vol toenadering en inspirerende ideeën.

Bij elkaar over de vloer komen is ook essentieel als het gaat om een goede afstemming tussen het onderwijsveld en het bedrijfsleven, zo werd duidelijk uit onder meer inleidingen en allerhande groepsgesprekken. Het project Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Friesland (STO-NOF) moet jongeren (weer) enthousiast maken voor techniek en technologie. Gelet op de huidige én de toekomstige arbeidsmarkt is dat ook broodnodig. Bedrijven kampen momenteel met een tekort aan personeel. Over een aantal jaren zal dat niet anders zijn, is de verwachting.

Levensecht in de praktijk aan de slag met Technologie & Toepassing

De leerlingen zullen er heel veel baat bij hebben. Dat is de overtuiging van Sipke Saakstra over het nieuwe praktijkgerichte vak Technologie & Toepassing (T&T). ,,Het mooiste ervan is dat de scholieren betekenisvol leren. Dat is de kern van Technologie & Toepassing”, stelt Saakstra. ,,Door het uitvoeren van levensechte opdrachten doen de leerlingen het ergens voor en komen ze er bijvoorbeeld achter waarvoor ze de stelling van Pythagoras moeten kennen.”

Bij de vmbo-t-scholieren is ook zeker behoefte aan een stukje praktijk in hun opleiding, weet Saakstra uit ervaring. De coördinator van de ontwikkellijn Technologie & Toepassing binnen het project Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Friesland (STO-NOF) heeft in talrijke functies bij diverse scholen decennialang te maken gehad met tl- en mavoleerlingen. ,,Ze moeten gewoon meer feeling krijgen met de praktijk, beter weten wat een beroep inhoudt en wat er van hen verwacht wordt. Dit draagt ertoe bij dat de vmbo-t-leerling eerder een goede keuze voor het mbo kan maken”, blikt Saakstra vooruit over de komende veranderingen.

 

De 3D-printers van de school maakten overuren. En niet alleen de beide machines van Piter Jelles !mpulse Kollum, maar ook het exemplaar van de bibliotheek in de Campus was volop in gebruik. De talrijke items rolden in het kader van het nieuwe vak Technologie & Toepassing (T&T) uit de apparaten. De leerlingen waren enthousiast over de diverse activiteiten. ,,Dit is heel leuk om te doen.”

Zes dagen lang stortten 120 eerste- en tweedeklassers zich op T&T, één van de ontwikkellijnen van Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Friesland (STO-NOF). Dit praktijkgerichte keuzevak wordt met ingang van de nieuwe leerweg in 2024 onderdeel van het lesprogramma voor vmbo-tl/mavo in de regio. De leerlingen van !mpulse Kollum gingen aan de slag met levensechte opdrachten, waarbij ze kennismaakten met verschillende technologische toepassingen. Daarbij ging een wereld voor hen open. ,,Je leert héél veel nieuwe dingen.”

Het evenement Techniek Tastbaar in Dokkum is een daverend succes geworden. Ruim 1500 scholieren in de leeftijd van tien tot zestien jaar kwamen vrijdag naar het doe- en beleefevent om kennis te maken met techniek. Dat deden velen vol enthousiasme. ,,Het lijkt wel een pretpark met zóveel leuke dingen”, was een van de reacties.

Een andere leerling maakte glunderend een vergelijking met een snoepwinkel. ,,Het is he-le-maal te gek. Het is echt fantastisch.” Die ‘snoepwinkel’ werd in en rond de vmbo-VAKschool van het Dockinga College gevormd door een veertigtal bedrijven uit de diverse branches. De ondernemingen lieten zien wat ze allemaal in huis hebben en zorgden met doe- en beleefactiviteiten voor allerhande vermaak voor de kinderen.

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u meer informatie of een bijdrage leveren aan Sterk Techniekonderwijs? Wij komen graag in contact!

Contact

Volg ons ook online!