DOKKUM - Dokkum was donderdagmiddag het decor van een voorlichtingsmarkt over infra en groen. Diverse bedrijven lieten samen met hbo- en mbo-leerlingen aan middelbare scholieren zien wat er allemaal te doen is in deze beide branches. ,,En dat is heel wat. Veel meer dan ik dacht”, reageerde een van de bezoekers na afloop.

Bij de infomarkt op de Parklaan, nabij de scholen Dockinga College en Piter Jelles Dalton Dokkum, was een drietal ondernemingen om de leerlingen van alles en nog wat te vertellen over hun werkzaamheden. WMR uit Rinsumageast en Gebr. Folkertsma uit Ginnum deden hun verhaal over de veelzijdigheid van de grond-, weg- en waterbouw en milieu- en slooptechniek. SG Groen Groep uit Dokkum gaf een inkijkje in onder meer de talrijke hoveniersactiviteiten en het ontwerpen en onderhouden van groenprojecten en tuinen.

DOKKUM - Een honderdtal vmbo-tl/mavo-leerlingen uit de regio Noordoost-Friesland en het Westerkwartier gaat de komende weken aan de slag met een levensechte praktijkopdracht. In het kader van het nieuwe vak Technologie & Toepassing (T&T) storten de scholieren zich op een challenge rond het thema wonen.

De T&T-uitdaging maakt onderdeel uit van het project Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Friesland (STO-NOF), dat leerlingen enthousiast moet maken voor opleidingen en beroepen in de technische wereld. De kick-off van de battle was woensdagmiddag in Dokkum. Bij Bowinn, de campus voor innovatie in de bouw, deden de scholieren mee aan een zestal workshops van ondernemers uit de woon- en bouwbranche.

Bouwen aan goede verbindingen tussen onderwijs en bedrijfsleven

Vraag en aanbod beter stroomlijnen. Stapsgewijs is Mieke IJedema bezig met het bij elkaar brengen van het onderwijsveld en het bedrijfsleven. De samenwerking kan hele mooie én zeer waardevolle resultaten opleveren, is de overtuiging van IJedema. Dat is ook een must, zo stelt ze. ,,Het is een diepte-investering. Beide partijen hebben elkaar hard nodig.”

In het komend jaar wordt concreet via een tweetal sporen de verbinding gezocht, zo vertelt IJedema over de ontwikkelingen. Mieke IJedema is binnen het project Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Friesland (STO-NOF) coördinator van de ontwikkellijn ‘Samenwerking met bedrijven’. De ontdekkerskisten en het nieuwe vak Technologie & Toepassing (T&T) moeten in de regio mede zorgdragen voor koppelingen tussen de scholen enerzijds en de ondernemingen en de instellingen anderzijds.

Ondernemers en scholen hebben vorige week in Dokkum een volgende stap gezet op weg naar sterk techniekonderwijs in de regio Noordoost-Friesland. Bouw- en innovatiecampus Bowinn vormde het decor van een bijeenkomst vol toenadering en inspirerende ideeën.

Bij elkaar over de vloer komen is ook essentieel als het gaat om een goede afstemming tussen het onderwijsveld en het bedrijfsleven, zo werd duidelijk uit onder meer inleidingen en allerhande groepsgesprekken. Het project Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Friesland (STO-NOF) moet jongeren (weer) enthousiast maken voor techniek en technologie. Gelet op de huidige én de toekomstige arbeidsmarkt is dat ook broodnodig. Bedrijven kampen momenteel met een tekort aan personeel. Over een aantal jaren zal dat niet anders zijn, is de verwachting.

Levensecht in de praktijk aan de slag met Technologie & Toepassing

De leerlingen zullen er heel veel baat bij hebben. Dat is de overtuiging van Sipke Saakstra over het nieuwe praktijkgerichte vak Technologie & Toepassing (T&T). ,,Het mooiste ervan is dat de scholieren betekenisvol leren. Dat is de kern van Technologie & Toepassing”, stelt Saakstra. ,,Door het uitvoeren van levensechte opdrachten doen de leerlingen het ergens voor en komen ze er bijvoorbeeld achter waarvoor ze de stelling van Pythagoras moeten kennen.”

Bij de vmbo-t-scholieren is ook zeker behoefte aan een stukje praktijk in hun opleiding, weet Saakstra uit ervaring. De coördinator van de ontwikkellijn Technologie & Toepassing binnen het project Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Friesland (STO-NOF) heeft in talrijke functies bij diverse scholen decennialang te maken gehad met tl- en mavoleerlingen. ,,Ze moeten gewoon meer feeling krijgen met de praktijk, beter weten wat een beroep inhoudt en wat er van hen verwacht wordt. Dit draagt ertoe bij dat de vmbo-t-leerling eerder een goede keuze voor het mbo kan maken”, blikt Saakstra vooruit over de komende veranderingen.

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u meer informatie of een bijdrage leveren aan Sterk Techniekonderwijs? Wij komen graag in contact!

Contact

Volg ons ook online!